Актуално

Отчет на Управителния съвет на СНЦ Лайънс Клуб Силистра

Уважаеми приятели, скъпи Лайънс

през периода 2014 – 2015 година, водени от мотото „Ние служим!”, осъществихме следните дейности и участвахме в следните събития:

• активно участвахме в двете общи събрания на АЛК Дистрикт 130-България, представихме се достойно и допринесохме за мира, спокойствието и приятелството в Дистрикта. Д-р Венцислав Стоев - член на Лайънс Клуб-Силистра бе избран за член на Контролния съвет към КДУ.

• осигурихме финансова помощ от 500 лева на Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011” – Силистра и участвахме в първото държавно първенство по канадска борба за незрящи, което се състоя в гр. Силистра.

• инициирахме и осъществихме работна среща с Лайънс Клуб-Кълъраш за подготовка на мероприятия за подкрепа изграждането на Дунав мост Силистра-Кълъраш;

• организирахме няколко работни срещи с Регионална организация на Съюза на слепите в България и сключихме споразумение за изграждане на достъпна околна среда за хора със зрителни увреждания чрез монтиране на зумери на две от най-натоварените кръстовища в гр. Силистра, регулирани със светофарна уредба. Устройствата са монтирани и работят от началото на месец март 2015г.

• Отпечатахме безплатно и безплатно разпространихме календар на Лайънс Клуб-Силистра.

• Организирахме и осъществихме две работни срещи с инициативна група млади хора за изграждане на Лео Клуб в Силистра. Процесът по изграждането на клуба продължава, до момента съгласие са заявили 12 от необходимите 20 деца. Поддържаме контакт с Комисията Лео клубове към КДУ.

• Осъществихме работна среща с ученици от ЕГ „Пейо Яворов” с цел подобряване на материалния фонд на кабинета и обучението по Биология и здравно образование;

• организирахме и проведохме коледен благотворителен бал с цел набиране на средства за очен скрининг за деца 4-6 години в Силистра.

• осигурихме парично дарение и участвахме в отбелязването годишнината на фондация „Съпричастие”-Силистра и Центъра за социална рехабилитация и интеграция по повод Международния ден на хората с увреждания;

• разпространихме информационни материали по национални кампании за хора със зрителни увреждания „Подай ръка” и „Заедно можем повече”;

• дарихме на Дома за стари хора с отделение за лежащи билети за театър;

• дарихме на детски футболен клуб „Дръстър” футболни топки;

• участвахме в наградния фонд и награждаването на изявени ученици от Силистра в „Цветна олимпиада”;

• Поднесохме, заедно с гражданите на Силистра, венци от името на Лайънс Клуб на националните празници – Освобождението и Съединението на България.

• Разработихме и осигурихме материалите за оповестяване и получаване на информирано съгласие на родителите на децата, които ще участват в предстоящия очен скрининг. С цел популяризиране на Лайънс и в по-слабо населените места включихме в тазгодишния скрининг и децата в детските градини от селата на община Силистра. Постарахме се чрез всички медии от Силистра и региона информацията за очния скрининг да достигне до целевата група. Проведохме работна среща с ръководители и представители на детските градини от общината.

• Отбелязахме Деня на Лайънс в ООН чрез информационен материал и интервю в медиите на Силистра, региона и страната.

Извършихме всичко това без прекалена показност, с вяра в ценностите, морала и етиката на Лайънс.

Разбира се, имаше и неща, които не успяхме да завършим. Подценихме поддръжката на сайта на Лайънс Клуб-Силистра. Проектът за неговата оптимизация се оказа неуспешен.

Забравихме една прекрасна традиция – да отбелязваме и празнуваме заедно рождените дни на Лайънс приятелите.

Нека всички тези хубави или пропуснати събития се превърнат в нови, още по-успешни идеи за новия Управителен съвет на Лайънс Клуб-Силистра през следващия мандат – 2015/2016 година.

Президент на Лайънс Клуб-Силистра 2014/2015 г.

Тошко Тодоров

С най-добри пожелания!

17.04.2015 г.


 « Обратно към Актуално